KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 14.600.000-TL nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Mayıs 2021, itfa tarihi 17 Eylül...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 01 Şubat 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 11.600.000-TL nominal değerli 98 gün vadeli TRFSUMF52118 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 10 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz süreci kapsamında yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru süreci devam etmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 06.05.2021 tarihli toplantısında aldığı karar ektedir....

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 14 Ocak 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 9.000.000-TL nominal değerli 97 gün vadeli TRFSUMF42119 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 21 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

29.03.2021 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2021 tarihli, 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir....

KAP İlanı

Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 29.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul’u 02.04.2021 tarihinde tescil olmuştur. 05.04.2021 tarih ve 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır....