KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 15.124.500-TL nominal değerli 198 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 02 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 03 Şubat 2021, itfa tarihi 20 Ağustos...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 15.007.000-TL nominal değerli 184 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 02 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 03 Şubat 2021, itfa tarihi 06 Ağustos...

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.01.2021 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.   https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906890

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.01.2021 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.  ...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 11.600.000-TL nominal değerli 98 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 01 Şubat 2021, itfa tarihi 10 Mayıs...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 05.11.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 11.500.000-TL nominal değerli 74 gün vadeli TRFSUMF12112 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmıştır.  ...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 9.000.000-TL nominal değerli 97 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14 Ocak 2021, itfa tarihi 21 Nisan...

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.01.2021 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.   https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899604

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.01.2021 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.   https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899603

KAP İlanı

Şirketimizin esas sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi 6.Madde ile ilgili tescili 04.12.2020 tarihinde tamamlanmış ve 04.12.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da ilan edilmiştir. Şirketimizin...