KAP İlanı

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6. Madde’nin tescili 24.03.2022 tarihinde tamamlanmış ve 24.03.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir....

KAP İlanı

Şirket Genel Bilgi Formu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012768

KAP İlanı

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesi, 24.03.2022 tarihinde tescil olmuştur. 24.03.2022 tarih ve 10544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012766

KAP İlanı

Şirketimizin 12.080.700-TL nominal tutarlı, 147 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 22 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 23 Mart 2022, itfa tarihi 17 Ağustos 2022’dir....

KAP İlanı

10.03.2022 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 17.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 17.03.2022 tarihli, 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir....

KAP İlanı

Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul’u 17.03.2022 tarihinde tescil olmuştur. 17.03.2022 tarih ve 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır....

KAP İlanı

Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 07 Eylül 2021, vadesi 190 gün ve nominal tutarı 13.168.500-TL olan TRFSUMF32219 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16 Mart 2022 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

10.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulumuz 2022 yılı Bağımsız Denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine karar vermiştir....

KAP İlanı

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mart 2022 tarihinde, saat 14:00’da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No 39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl...

KAP İlanı

Şirketimizin 21.000.000-TL nominal tutarlı, 140 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 08 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 09 Mart 2022, itfa tarihi 27 Temmuz 2022’dir....