Limited Şirketleri

Limited Şirketler için gerekli evraklar:

 • İmza sirküleri
 • İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi
 • Son vergi levhası
 • Son sermaye dağılımını gösteren gazete
 • Kuruluş gazetesi
 • İmza yetkililerinin ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • İmza sirküleri olmayıp kefalet imzası alınan kişilerin imza beyannameleri
 • Kefalet imzası alınan kişilerin kimlik ve vergi numaraları
 • Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi
 • Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
 • Son ayrıntılı mizan
 • Kapasite raporu (imalatçı firmalarda)