KAP İlanı

Şirketimizin 20.000.000-TL nominal tutarlı, 165 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 18 Ekim 2021, itfa tarihi 01 Nisan 2022'dir....

KAP İlanı

Şirketimizin 28 Mayıs 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.500.000-TL nominal değerli, 143 gün vadeli, TRFSUMFE2115 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

09.08.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız finansal tabloların aynısıdır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964334

KAP İlanı

Şirketimizin 20.000.000-TL nominal tutarlı, 140 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 16 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 17 Eylül 2021, itfa tarihi 04 Şubat 2022'dir....

KAP İlanı

Şirketimizin 10 Mayıs 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 14.600.000-TL nominal değerli, 130 gün vadeli, TRFSUMF92114 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 17 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştır....

Sümer Faktoring A.Ş Halka Arz Duyurusu Hk.

Sümer Faktoring Anonim Şirketi’nin Taslak İzahnamesi halihazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir....

KAP İlanı

Planlanan halka arz sürecine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962866

KAP İlanı

Şirketimizin 13.168.500-TL nominal tutarlı, 190 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 06 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 07 Eylül 2021, itfa tarihi 16 Mart 2022 'dir....

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1194 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961701

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1194 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961702

Duyurular

İçerik Arşivleri