Şahıs Firmaları

Şahıs Firmaları için gerekli evraklar:

  • İmza sirküleri veya beyannamesi
  • Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi
  • Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge
  • Son vergi levhası
  • Nüfus cüzdanı fatokopisi
  • Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
  • Son ayrıntılı mizan