KAP İlanı

Şirketimizin 15.098.000-TL nominal tutarlı, 126 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 21 Ocak 2022, itfa tarihi 27 Mayıs 2022’dir....

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994141

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994139

KAP İlanı

Borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar, 24.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985997

KAP İlanı

Şirketimizin TRFSUMFA2119 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon faizi ve anapara ödemesi 21 Aralık 2021 tarihinde yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985162

KAP İlanı

TRFSUMFA2119 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon dönem faiz oranı % 3,3904, yıllık basit faiz oranı % 22,50, yıllık bileşik faiz oranı % 24,77 olarak belirlenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984753

KAP İlanı

14.12.2021 tarih ve 033 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 102.000.000 TL (YüzikimilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç...

KAP İlanı

Şirketimiz paylarının halka arz edilmesine yönelik olarak gerekli esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş ve alınan onayı takiben esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmiştir. Ardından, paylarımızın halka arz yoluyla satılması amacıyla...

KAP İlanı

Şirketimizin TRFSUMFA2119 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon faiz ödemesi, 27 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972754

KAP İlanı

TRFSUMFA2119 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon dönem faiz oranı % 3,3904, yıllık basit faiz oranı % 22,50, yıllık bileşik faiz oranı % 24,77 olarak belirlenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972478