KAP İlanı

Şirketimizin esas sözleşmesinde değiştirilen, çıkartılan ve yeni eklenen maddelerin tescili 09.06.2021 tarihinde tamamlanmış, 14.06.2021 tarih ve 10348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir....

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir. Detaylar ekteki rating bildirim formunda yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941829

KAP İlanı

Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 08.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’u, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir....

KAP İlanı

08.06.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941206

KAP İlanı

08.06.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940220

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 15.500.000-TL nominal değerli 143 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 28 Mayıs 2021, itfa tarihi 18 Ekim...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 24 Şubat 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 16.000.000-TL nominal değerli 93 gün vadeli TRFSUMF52126 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 28 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

Şirketimizin Halka Açılma amacıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi ve Esas Sözleşme Tadili ile ilgili yaptığı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.05.2021 tarih ve 26/767 sayılı toplantısında onaylanmıştır....

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 14.600.000-TL nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Mayıs 2021, itfa tarihi 17 Eylül...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 01 Şubat 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 11.600.000-TL nominal değerli 98 gün vadeli TRFSUMF52118 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 10 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır....