KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu, ekte bilgilerinize sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064645

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064644

KAP İlanı

20.09.2022 tarih ve 032 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 84.500.000 TL (Seksendörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli...

KAP İlanı

Şirketimizin TRFSUMF12310 ISIN kodlu, 15.609.500-TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022, itfa tarihi 13...

KAP İlanı

Şirketimizin TRFSUMFA2226 ISIN kodlu, 8.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022, itfa tarihi 23...

KAP İlanı

Şirketimizin TRFSUMFA2234 ISIN kodlu, 23.100.000-TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 15 Eylül 2022, itfa tarihi 15...

KAP İlanı

Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 01 Temmuz 2022 olan, 76 gün vadeli ve 20.200.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF92239 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 15 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

Şirketimizin TRFSUMFA2218 ISIN kodlu, 23.000.000-TL nominal tutarlı, 88 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 08 Eylül 2022, itfa tarihi 05...

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059638

KAP İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059637