KAP İlanı

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme’nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili 08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı yönetim kurulu kararımız aynı tarihte yayımlanmıştır. 01.03.2021...

KAP İlanı

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme’nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili 08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı yönetim kurulu kararımız aynı tarihte yayımlanmıştı. Bu defa,...

KAP İlanı

Bağımsız Denetim Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914077

KAP İlanı

35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan “Ana ortaklık payına düşen net dönem karı (‘000 TL) ” tutarı 7.658 olarak düzeltilmiştir ve değişikliğin yapıldığı Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır....

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 16.000.000-TL nominal değerli 93 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 24 Şubat 2021, itfa tarihi 28 Mayıs...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 25.11.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli 91 gün vadeli TRFSUMF22111 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 24 Şubat 2021 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

Sorumluluk Beyanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909413

KAP İlanı

Bağımsız Denetim Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909412

KAP İlanı

Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909407

KAP İlanı

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme’nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili 08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekte Kamuoyunun bilgilerine sunulur.  ...