Sümer Faktoring A.Ş.tarafından 25.07.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yönetmiyle ihraç edilen 1.000.000-TL nominal değerli 148 gün vadeli, TRFSUMFA1715 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/646332