Yönetim Kurulumuz, 2019 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri ve BDDK’nın  ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752863