Genel Kurul da kar dağıtımına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülmüş olup, T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısına istinaden kar dağıtımına ilişkin izin alınması durumunda Ana Sözleşmenin 24 ve 25’inci maddeleri uyarınca 1.525.000.-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına, T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine katılanların, oy birliği ile karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753253

Bir cevap yazın