04.04.2019 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firmasının tescil ve ilanı 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757064