Sümer Faktoring A.Ş.’nin 21.324.700-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 12 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 13 Haziran 2019, itfa tarihi 05 Aralık 2019’dur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767922