Sümer Faktoring A.Ş.’nin 8.000.000-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 10 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 11 Ocak 2018, itfa tarihi 05 Temmuz 2018’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/653111