Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 12.06.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 21.324.700-TL nominal değerli 175 gün vadeli TRFSUMFA1913 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801952