Sümer Faktoring A.Ş.’nin 36.685.500-TL nominal değerli 183 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Aralık 2019, itfa tarihi 05 Haziran 2020’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802031