Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 19.07.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 12.500.000-TL nominal değerli 175 gün vadeli TRFSUMF11817 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 11 Ocak 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/653106