Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.000.000-TL nominal değerli 92 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14 Mayıs 2020, itfa tarihi 14 Ağustos 2020’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844946