Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 04.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 36.685.500-TL nominal değerli 183 gün vadeli TRFSUMF62018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Haziran 2020 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849377