Sümer Faktoring A.Ş.’nin 14.709.000-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Haziran 2020, itfa tarihi 01 Aralık 2020’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849471