JCR Eurasia Rating,

Sümer Faktoring A.Ş.’nin periyodik kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB+ (Trk)’ ve ‘A-2 (Trk)’ olarak ‘Stabil’ görünümleri ile teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları’nı ‘B’ olarak teyit etmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850480