02.06.2020 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firmasının tescil ve ilanı 15.06.2020 tarih ve 10097 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851187