Sümer Faktoring A.Ş.’nin 5.000.000-TL nominal değerli 81 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Temmuz 2020, itfa tarihi 29 Eylül 2020’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858972