Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.000.000-TL nominal değerli 62 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 03 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 04 Eylül 2020, itfa tarihi 05 Kasım 2020’dir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873309