Sümer Faktoring A.Ş.’nin 4.127.000-TL nominal değerli 87 gün vadeli finansman bonosu, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 08 Eylül 2020, itfa tarihi 04 Aralık 2020’dir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873922