Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 04.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli 62 gün vadeli TRFSUMFK2018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 5 Kasım 2020 tarihinde tamamlanmıştır.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886306