Sümer Faktoring A.Ş.’nin 11.500.000-TL nominal değerli 74 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Kasım 2020, itfa tarihi 18 Ocak 2021’dir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886350