Şirketimiz 16.11.2020 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili hakkında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888737