Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.000.000-TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 24 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 25 Kasım 2020, itfa tarihi 24 Şubat 2021’dir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889970