Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 05.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 14.709.000-TL nominal değerli 179 gün vadeli TRFSUMFA2010 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 1 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890717