Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02 Aralık 2020 tarihinde, saat 11:00′ da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.N39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarih ve 59416470 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SİBEL CAN’ın gözetiminde yapılmıştır. 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ektedir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890987

Bir cevap yazın