Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 08.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.127.000-TL nominal değerli 87 gün vadeli TRFSUMFA2028 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 04 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891375