Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 02.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’u 04.12.2020 tarihinde tescil olmuştur.
04.12.2020 tarih ve 10217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891395