Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesi 04.12.2020 tarihinde tescil olmuştur.
04.12.2020 tarih ve 10217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891400