Şirketimizin esas sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi 6.Madde ile ilgili tescili 04.12.2020 tarihinde tamamlanmış ve 04.12.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891411