Şirketimizin esas sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi 6.Madde ile ilgili tescili 04.12.2020 tarihinde tamamlanmış ve 04.12.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da ilan edilmiştir.
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekinde 25.Madde Karın Dağıtım Zamanı sehven yanlış yazılmıştır. Güncel esas sözleşme ektedir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894811

Bir cevap yazın