Sümer Faktoring A.Ş.’nin 9.000.000-TL nominal değerli 97 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14 Ocak 2021, itfa tarihi 21 Nisan 2021’dir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902106