Sümer Faktoring A.Ş.’nin 15.007.000-TL nominal değerli 184 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle
02 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 03 Şubat 2021, itfa tarihi 06 Ağustos 2021’dir.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907183