Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme’nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili
08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekte Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908365