Sümer Faktoring A.Ş.’nin 16.000.000-TL nominal değerli 93 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 24 Şubat 2021, itfa tarihi 28 Mayıs 2021’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912368