35.Hisse Başına Kazanç dipnotunda yer alan “Ana ortaklık payına düşen net dönem karı (‘000 TL) ” tutarı 7.658 olarak düzeltilmiştir ve değişikliğin yapıldığı Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913279