Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme’nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili
08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı yönetim kurulu kararımız aynı tarihte yayımlanmıştı.

Bu defa, tadil metnine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun E-12509071-103.01.04-4502 sayılı yazısıyla talep etmiş olduğu değişikliklerin yapıldığı
01.03.2021 tarih, 006 sayılı yönetim kurulu kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914176

Bir cevap yazın