Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi, Esas Sözleşme’nin Tadili ve Halka Arz Süreci Dolayısıyla İlgili Kurumlara Başvuruların Gerçekleştirilmesi ile ilgili
08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı yönetim kurulu kararımız aynı tarihte yayımlanmıştır.

01.03.2021 tarihinde, Tadil metnine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun E-12509071-103.01.04-4502 sayılı yazısıyla talep etmiş olduğu değişikliklerin yapıldığı
01.03.2021 tarih, 006 sayılı yönetim kurulu kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni Kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

03.03.2021 tarih ve 202103050 sayılı dilekçemiz ve ekleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914924

Bir cevap yazın