Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 29.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul’u 02.04.2021 tarihinde tescil olmuştur.
05.04.2021 tarih ve 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923494