29.03.2021 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2021 tarihli, 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923498