Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 14 Ocak 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 9.000.000-TL nominal değerli 97 gün vadeli TRFSUMF42119 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 21 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929968