Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz süreci kapsamında yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru süreci devam etmektedir.
Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 06.05.2021 tarihli toplantısında aldığı karar ektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935177