Sümer Faktoring A.Ş.’nin 15.000.000-TL nominal değerli 6 ay vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 23 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 24 Mart 2017, itfa tarihi 15 Eylül 2017’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594836