Şirketimizin Halka Açılma amacıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi ve Esas Sözleşme Tadili ile ilgili yaptığı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.05.2021 tarih ve 26/767 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938038