Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 24 Şubat 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 16.000.000-TL nominal değerli 93 gün vadeli TRFSUMF52126 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 28 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938628