Sümer Faktoring A.Ş.’nin 15.500.000-TL nominal değerli 143 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 28 Mayıs 2021, itfa tarihi 18 Ekim 2021’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938699