Şirketimizin esas sözleşmesinde değiştirilen, çıkartılan ve yeni eklenen maddelerin tescili 09.06.2021 tarihinde tamamlanmış, 14.06.2021 tarih ve 10348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942481